- Διαφήμιση -

Προς την Αν. Αττική επεκτείνεται ο Προαστιακός

Ο νέος σταθ­μός θα κατα­σκευα­στεί ανά­με­σα στους υπάρ­χο­ντες σταθ­μούς «Δεκε­λεία» και «Άγιος Στέ­φα­νος». Πρό­κει­ται για ένα έργο πνο­ής για την περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Βόρειας Αττι­κής, ενώ θα συνι­στά τον δεύ­τε­ρο Σταθ­μού Προ­α­στια­κού Σιδη­ρό­δρο­μου στη δημο­τι­κή κοι­νό­τη­τα Διο­νύ­σου μετά τον Άγιο Στέφανο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων