- Διαφήμιση -

Πόσα θα πληρώσετε για τα διόδια στις διακοπές — Αναλυτικά οι τιμές

Ολοένα και περισσότεροι αδειούχοι εγκαταλείπουν από το πρωί της Παρασκευής το «κλεινόν άστυ».

Ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ροι αδειού­χοι εγκα­τα­λεί­πουν από το πρωί της Παρα­σκευ­ής το «κλει­νόν άστυ».

Τα διό­δια απο­τε­λούν ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα άγχη όσων επι­λέ­γουν να ταξι­δέ­ψουν με το αυτο­κί­νη­τό ή το δίκυ­κλό τους.

Σε συν­δυα­σμό μάλι­στα με τη βεν­ζί­νη που την πλη­ρώ­νουν… χρυ­σή, μπαί­νει «φωτιά» στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό των διακοπών.

Αναλυτικά οι τιμές

Αθή­να-Πελα­σγία

 

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων