- Διαφήμιση -

Πώς λειτουργούν Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στις 11 το βρά­δυ θα ολο­κλη­ρώ­θη­κε η κυκλο­φο­ρία όλων των ΜΜΜ, όπως ενη­με­ρώ­νει ο Οργα­νι­σμός αστι­κών συγκοι­νω­νιών. Ανα­λυ­τι­κά, τα τελευ­ταία επι­βα­τι­κά δρο­μο­λό­για στα μέσα στα­θε­ρής τρο­χιάς την Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς, έχουν ως εξής:

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων