- Διαφήμιση -

Πολυτεχνείο: Αυτές είναι οι αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ — Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα κλείσουν

Μετα­βο­λές δρο­μο­λο­γί­ων στα μέσα μετα­φο­ράς και κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στο κέντρο της Αθή­νας τίθε­νται σε  ισχύ λόγω των εκδη­λώ­σε­ων για την 50η επέ­τειο του Πολυτεχνείου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Οι Συγκοι­νω­νί­ες σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων