- Διαφήμιση -

ΠΟΕΟΤΑ: Επεισόδια στην πορεία των εργαζομένων στους δήμους

Επει­σό­δια ξέσπα­σαν στην πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας των εργα­ζο­μέ­νων της ΠΟΕΟΤΑ, οι οποί­οι απερ­γούν λόγω της «συνε­χι­ζό­με­νης απα­ξί­ω­σης της Αυτο­διοί­κη­σης» διεκ­δι­κώ­ντας μετα­ξύ άλλων μονι­μο­ποί­η­ση των συμβασιούχων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων