- Διαφήμιση -

Πάρκο Τρίτση: Πάνω από 5.000 άνθρωποι γιόρτασαν το Πάσχα

Με παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή από διά­φο­ρα μέρη της Ελλά­δας, τον… κλα­σι­κό οβε­λία και πλού­σια εδέ­σμα­τα, γιόρ­τα­σαν πάνω από 5.000 πολί­τες την ημέ­ρα του Πάσχα στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο «Αντώ­νης Τρίτσης».

Η γιορ­τή που πραγ­μα­το­ποιεί­ται από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής κατό­πιν πρω­το­βου­λί­ας του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γ. Πατού­λη, απο­τε­λεί πλέ­ον θεσμό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων