- Διαφήμιση -

Οδηγός ταξί μετέφερε τουρίστα με καρδιακό επεισόδιο σε χρόνο ρεκόρ Ωνάσειο

Ο λόγος για τον Γιάν­νη Κώστα που πριν από λίγες ημέ­ρες είχε επι­βι­βα­στεί στο αμά­ξι του ένας του­ρί­στας με την κόρη και τη σύζυ­γό του.

Ζήτη­σαν να τον μετα­φέ­ρει όσο το δυνα­τόν πιο γρή­γο­ρα στο Ωνά­σειο Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κό Κέντρο καθώς είχε υπο­στεί καρ­δια­κό επεισόδιο.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων