- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Νέες θέσεις εργασίας για χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απασχόληση 2.000 ανέργων δρομολογεί ο ΟΑΕΔ.

Το νέο πρό­γραμ­μα αφο­ρά νέες θέσεις εργα­σί­ας πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και απευ­θύ­νε­ται σε μακρο­χρό­νια ανέρ­γους, ηλι­κί­ας 55 έως 67 ετών.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων