- Διαφήμιση -

Nέα στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ την Παρασκευή 7 Απριλίου

Από τις 11πμ έως τις 4μμ θα διαρ­κέ­σει η νέα στά­ση εργα­σί­ας σε λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ που ανα­κοί­νω­σε το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων και Θυγα­τρι­κών Εται­ρειών ΟΑΣΑ για την Παρα­σκευή 7 Απρι­λί­ου, ζητώ­ντας ασφα­λείς και ποιο­τι­κές δημό­σιες μαζι­κές μεταφορές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων