- Διαφήμιση -

Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κίνηση στη Γραμμή 1

Κανο­νι­κά διε­ξά­γε­ται η κίνη­ση σε ολό­κλη­ρη τη Γραμ­μή 1 του Μετρό από την έναρ­ξη της σημε­ρι­νής κυκλοφορίας.

Το πρό­βλη­μα ηλε­κτρο­δό­τη­σης του σταθ­μού Άνω Πατή­σια απο­κα­τα­στά­θη­κε αργά χθες βράδυ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων