- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω εκτέ­λε­σης εργα­σιών, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.30΄, με εξαί­ρε­ση τις Κυρια­κές, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι ακό­λου­θες κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στα παρα­κά­τω οδι­κά τμή­μα­τα, περιο­χής Δήμου Αθη­ναί­ων, ως εξής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων