- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα εφαρ­μο­στούν από τη Δευ­τέ­ρα (4/9) στο κέντρο της Αθή­νας, στο πλαί­σιο διε­ξα­γω­γής της φιλαν­θρω­πι­κής συναυ­λί­ας με την επω­νυ­μία «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», από τις 18:30 έως πέρας της συναυλίας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων