- Διαφήμιση -

Κίνηση: Τροχαίο στην περιφερειακή Υμηττού – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κυκλο­φο­ρία απο­κα­τα­στά­θη­κε μετά την απο­μά­κρυν­ση των οχη­μά­των που είχαν εμπλα­κεί σε τρο­χαίο ατύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε στην αρι­στε­ρή λωρί­δα μετά την έξο­δο Αγί­ας Παρα­σκευ­ής στην κατεύ­θυν­ση προς Βρι­λήσ­σια-Ελευ­σί­να (Περι­φε­ρεια­κή Υμηττού)…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων