- Διαφήμιση -

Κίνηση: Στα “κόκκινα” και σήμερα 25/1 ο Κηφισός

Προ­βλή­μα­τα στην κίνη­ση παρα­τη­ρού­νται σε κεντρι­κούς οδι­κούς άξο­νες της Αττι­κής, με τον Κηφι­σό να βρί­σκε­ται για ακό­μη μια ημέ­ρα “στα κόκ­κι­να”,  κυρί­ως στην άνο­δο από το ύψος της Κολο­κυν­θούς μέχρι τη Νέα Χαλκηδόνα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων