- Διαφήμιση -

Κίνηση: Στα “κόκκινα” και πάλι ο Κηφισός

Με το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων ξεκί­νη­σαν και τα προ­βλή­μα­τα για τους οδη­γούς στους δρό­μους της Αττικής.

Πολύ αυξη­μέ­νη είναι αυτή την ώρα η κίνη­ση στον Κηφι­σό και στα δύο ρεύματα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων