- Διαφήμιση -

Κίνηση: Καθυστερήσεις στην Αθηνών — Κορίνθου λόγω τροχαίου

Δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων

Στην Αθη­νών — Κορίν­θου, οι οδη­γοί ταλαι­πω­ρού­νται στο ύψος της Κακιάς Σκά­λας, εξαι­τί­ας τρο­χαί­ου ατυ­χή­μα­τος που σημειώ­θη­κε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Οι οδη­γοί των οχη­μά­των είναι καλά στην υγεία τους, ωστό­σο, αυτό που δοκι­μά­ζε­ται είναι η υπο­μο­νή και τα νεύ­ρα των εκδρο­μέ­ων, μιας και μετά τη σύγκρου­ση δημιουρ­γή­θη­καν ουρές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων