- Διαφήμιση -

Κίνηση: Φωτιά σε φορτηγό στη Μαλακάσα – Προβλήματα στην κυκλοφορία Αθηνών – Λαμίας

Στη νέα εθνι­κή οδό Αθη­νών – Λαμί­ας, στο 43ο χιλιό­με­τρο στην περιο­χή της Μαλα­κά­σας, φορ­τη­γό έπια­σε φωτιά, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χουν καθυ­στε­ρή­σεις στην κίνη­ση των οχη­μά­των στο ρεύ­μα προς Λαμία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων