- Διαφήμιση -

Κίνηση: Άλλη μία μέρα με μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Ακό­μα μια μέρα με αυξη­μέ­νη κίνη­ση σε κεντρι­κούς δρό­μους της Αττι­κής και με μπο­τι­λιά­ρι­σμα στον Κηφισό.

Σύμ­φω­να με την τρο­χαία, αυξη­μέ­νη είναι η κίνη­ση και στα εξής σημεία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων