- Διαφήμιση -

Καιρός: Κλειστά τα σχολεία σε 8 δήμους της Αττικής λόγω κακοκαιρίας

Τα δημό­σια και τα ιδιω­τι­κά σχο­λεία, τόσο της πρω­το­βάθ­μιας όσο και της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, θα παρα­μεί­νουν κλει­στά σε οκτώ δήμους του λεκα­νο­πε­δί­ου της Αττι­κής, λόγω της επι­κεί­με­νης κακοκαιρίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων