- Διαφήμιση -

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανοίξει το θέμα της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων

Τον φάκελο της κυριακάτικης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων σχεδιάζει να ανοίξει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει αποφασίσει να δρομολογήσει για την απελευθέρωση αγορών και την προσέλκυση επενδύσεων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες των Νέων, την πρω­το­βου­λία αυτή ανα­μέ­νε­ται να ανα­λά­βει ο αρμό­διος υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, στον οποίο ανή­κει και η αρμο­διό­τη­τα για το λια­νι­κό εμπό­ριο. Στό­χος της κυβέρ­νη­σης, ανα­φέ­ρουν έγκυ­ρες πηγές, είναι η όσο το δυνα­τόν περαι­τέ­ρω αλλά ακό­μη και η πλή­ρης απε­λευ­θέ­ρω­ση του ανοίγ­μα­τος των επι­χει­ρή­σε­ων λια­νι­κής πώλη­σης αγα­θών τις Κυριακές.

 

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων