- Διαφήμιση -

Η ΕΥΔΑΠ απαντά για τα προβλήματα υδροδότησης στην Αττική

Εξη­γή­σεις για τα εκτε­τα­μέ­να προ­βλή­μα­τα υδρο­δό­τη­σης που παρου­σιά­ζο­νται από το πρωί της Κυρια­κής σε αρκε­τές περιο­χές του Λεκα­νο­πε­δί­ου έδω­σε η ΕΥΔΑΠ.

Σε ανάρ­τη­σή της στο Twitter ανα­φέ­ρει ότι στα­δια­κά η υδρο­δό­τη­ση επα­νέρ­χε­ται στις περιο­χές Αθή­να, Ν. Κόσμο, Ν. Σμύρ­νη, Καλ­λι­θέα, Αγ. Δημήτριο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων