- Διαφήμιση -

Η Ακαδημία Αθηνών τιμάει τους τρεις νεαρούς ήρωες της τραγωδίας των Τεμπών

Όπως διευ­κρι­νί­ζει η Ακα­δη­μία Αθη­νών, κατά την Πανη­γυ­ρι­κή Συνε­δρία της για τον εορ­τα­σμό της Επε­τεί­ου της 25ης Μαρ­τί­ου 1821, που θα μετα­δο­θεί ζωντα­νά την Πέμ­πτη 23 Μαρ­τί­ου 2023 και ώρα 19:00 από τον ιστό­το­πο της Ακα­δη­μί­ας, στο πρό­σω­πο των τριών νέων «τιμώ­νται, αυτο­νο­ή­τως και όλοι εκεί­νοι οι οποί­οι έπρα­ξαν ανα­λό­γως, αλλά δεν έγι­ναν, δυστυ­χώς, γνω­στά τα ονό­μα­τά τους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων