- Διαφήμιση -

Ένταση έξω από το υπουργείο εργασίας με εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού που διαμαρτύρονται για τις συμβάσεις εργασίας

Έντα­ση επι­κρά­τη­σε πριν λίγη ώρα έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας. Όλα ξεκί­νη­σαν όταν  εργα­ζό­με­νοι του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού – Του­ρι­σμού – Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής. επι­χεί­ρη­σαν να μπού­νε στη στοά.

Κατά τη διάρ­κεια των επει­σο­δί­ων, έγι­νε ρίψη δακρυ­γό­νων και χημικών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων