- Διαφήμιση -

«Εμφραγμα» στον Κηφισό

Με δυσκολία η κυκλοφορία των αυτοκινήτων

Μεγά­λο μπο­τι­λιά­ρι­σμα επι­κρα­τεί αυτή την ώρα στον Κηφι­σό, με την κίνη­ση των αυτο­κι­νή­των να γίνε­ται με δυσκο­λία στο ρεύ­μα προς Πει­ραιά. Συγκε­κρι­μέ­να η κίνη­ση είναι πολύ αυξη­μέ­νη στην κάθο­δο από το ύψος της Εκά­λης μέχρι τη Λεω­φό­ρο Αθηνών.

Καθυ­στε­ρή­σεις υπάρ­χουν και στην άνο­δο του Κηφι­σού, από το ύψος της Πέτρου Ράλ­λη μέχρι την Κωνσταντινουπόλεως.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων