- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ: Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά σε Γλυφάδα και Ζεφύρι

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ προ­χθές  Παρα­σκευή (7.4.2023), η Δίω­ξη Ναρ­κω­τι­κών προ­χώ­ρη­σε σε 4 συλ­λή­ψεις σε Γλυ­φά­δα και Ζεφύ­ρι αφού αξιο­ποί­η­σε σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για δια­κί­νη­ση ουσιών στις περιο­χές αυτές και ταυ­το­ποί­η­σε 5 ανθρώπους…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων