- Διαφήμιση -

Εισαγγελική παρέμβαση για το κλείσιμο του ΟΑΚΑ και τα στέγαστρα Καλατράβα

Εντο­λή για τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας σχε­τι­κά με τα έργα συντή­ρη­σης στο ΟΑΚΑ, έδω­σε ο προϊ­στά­με­νος της εισαγ­γε­λί­ας πρω­το­δι­κών Αθη­νών Αντώ­νης Ελευ­θε­ρια­νός μετά τα όσα έγι­ναν γνω­στά για τη στα­τι­κό­τη­τα των εγκα­τα­στά­σε­ων ανα­φο­ρι­κά με τα στέ­γα­στρα Καλατράβα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων