- Διαφήμιση -

Διακοπές ρεύματος το Σάββατο σε περιοχές της Αττικής-Πίνακας

Δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σήμε­ρα Σάβ­βα­το, σε αρκε­τές περιο­χές της Αττικής.

Δεί­τε στον πίνα­κα του newsbomb.gr, τις περιο­χές της Αττι­κής και τις ώρες που θα σημειω­θεί δια­κο­πή ρεύματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων