- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική σήμερα 8/7

Οι περιο­χές που θα επηρεαστούν:

 • Αθή­να
 • Κορυ­δαλ­λός
 • Περι­στέ­ρι
 • Άγιος Δημή­τριος
 • Ηλιού­πο­λη
 • Βού­λα
 • Νέα Σμύρ­νη
 • Καλ­λι­θέα
 • Χαϊ­δά­ρι
 • Πει­ραιάς
 • Λαυ­ρε­ω­τι­κή
 • Αίγι­να

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων