- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Παρασκευη 1/7 στην Αττική

Χωρίς ρεύ­μα θα παρα­μεί­νουν σήμε­ρα για μερι­κές ώρες διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής αφού ο ΔΕΔΔΗΕ προ­χω­ρα σε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­κο­πή ρεύματος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων