- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Δευτέρα 28/11 σε περιοχές της Αττικής

Δια­κο­πή ρεύ­μα­τος για αρκε­τές ώρες θα σημειω­θεί σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα σε αρκε­τές περιο­χές της Αττι­κής, αλλά και της Αθή­νας και ειδι­κό­τε­ρα στο κέντρο της πόλης.

Οι δια­κο­πές θα είναι πολύ­ω­ρες, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του ΔΕΔΔΗΕ και οι λόγοι επί το πλεί­στον είναι για κατασκευές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων