- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Δευτέρα 27/6 στην Αττική

Δείτε σε ποιές περιοχές θα γίνουν

Δια­κο­πές ρεύ­μα­τος έχει προ­γραμ­μα­τί­σει για σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 27 Ιου­νί­ου, ο ΔΕΔΔΗΕ, σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας.

Σε 16 περιο­χές της Αττι­κής θα υπάρ­χουν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος τη Δευ­τέ­ρα 27 Ιου­νί­ου, σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα του ο ΔΕΔΔΗΕ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων