- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα 06/06

Σε ποιες περιοχές δεν θα έχει ρεύμα και για πόσες ώρες.

Σε εννέα περιο­χές της Αττι­κής θα σημειω­θούν σήμε­ρα, 6 Ιου­νί­ου προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος, όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει η ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να σήμε­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν δια­κο­πές σε.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων