- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής σήμερα Κυριακή 18/6

Σύμ­φω­να με τον ΔΕΔΔΗΕ θα υπάρ­ξουν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε περιο­χές του λεκα­νο­πε­δί­ου της Αττι­κής και συγκε­κρι­μέ­να σε…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων