- Διαφήμιση -

Blogger ΑμεΑ πήγε στην Ακρόπολη και έμεινε «σούπερ εντυπωσιασμένος» από την προσβασιμότητα σε αναπηρικά αμαξίδια

Ο blogger Κόρι Λι, που είναι ΑμεΑ, επι­σκέ­φθη­κε την Ακρό­πο­λη και δήλω­σε πως έμει­νε «σού­περ εντυ­πω­σια­σμέ­νος» από την προ­σβα­σι­μό­τη­τα που υπάρ­χει σε ανα­πη­ρι­κά αμα­ξί­δια, ειδι­κά από τη στιγ­μή που πρό­κει­ται για ιστο­ρι­κό χώρο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων