- Διαφήμιση -

Αττική: Τοποθετήθηκαν οι πρώτες πινακίδες «Προσοχή διέλευση αγριογούρουνων»

Προει­δο­ποι­η­τι­κές πινα­κί­δες για πιθα­νή διέ­λευ­ση αγριο­γού­ρου­νων τοπο­θε­τή­θη­καν από την περι­φέ­ρεια Αττι­κής στη λεω­φό­ρο Αθηνών.

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για τρεις πινα­κί­δες που τοπο­θε­τή­θη­καν στην περιο­χή του Δαφ­νί­ου κοντά στην Ιερά Μονή Δαφ­νί­ου, στο ρεύ­μα της λεω­φό­ρου Αθη­νών προς Αθήνα.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων