- Διαφήμιση -

Αθήνα: Θετικό πρόσημο για τον Τουρισμό και τον Σεπτέμβριο

Aισιό­δο­ξα είναι τα μηνύ­μα­τα για τον Του­ρι­σμό στην Αθή­να από την πλη­ρό­τη­τα των ξενο­δο­χεί­ων τον Σεπτέμ­βριο. Τα πρώ­τα στοι­χεία δεί­χνουν ότι η του­ρι­στι­κή κίνη­ση κυμαί­νε­ται στα επί­πε­δα του 2019 με τον Ιού­λιο να φτά­νει σχε­δόν από­λυ­τα τα μεγέ­θη του 2019.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων