- Διαφήμιση -

Αθήνα: Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ σήμερα Τετάρτη 29/6 λόγω 24ωρης απεργίας των εργαζομένων

Χωρίς λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ θα μεί­νει σήμε­ρα η Αθή­να, καθώς το συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων του ΟΑΣΑ κήρυ­ξε 24ωρη απεργία.

Οι εργα­ζό­με­νοι θα συγκε­ντρω­θούν έξω από τα γρα­φεία του Οργα­νι­σμού στις 11:00.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων