- Διαφήμιση -

Αθήνα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά την πορεία και τα επεισόδια

Απο­κα­τα­στά­θη­κε η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στο κέντρο της Αθή­νας αφού ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς την Βου­λή, που έγι­νε νωρί­τε­ρα για το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων