- Διαφήμιση -

Αθήνα: Άδειοι οι δρόμοι στην πρωτεύουσα

Οι δρό­μοι στην Αθή­να από  νωρίς το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του 15/7/23 ήταν άδειοι, καθώς οι περισ­σό­τε­ροι είχαν σπεύ­σει σε κοντι­νές και πιο μακρι­νές παρα­λί­ες για να γλι­τώ­σουν τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, ενώ άλλοι προ­τί­μη­σαν να μένουν στη δρο­σιά τους σπι­τιού τους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων