- Διαφήμιση -

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και «ΝΕΟΤΗΤΑ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών δίπλα σε κάθε άστεγο της πρωτεύουσας την Μεγάλη Εβδομάδα

Κλι­μά­κιο του Φιλαν­θρω­πι­κού Οργα­νι­σμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και του Ιδρύ­μα­τος Νεό­τη­τος και Οικο­γέ­νειας της Ιεράς Αρχιε­πι­σκο­πής Αθη­νών, ανα­νέ­ω­σε για άλλη μια φορά το ραντε­βού με τους αστέ­γους της πρω­τεύ­ου­σας την Μεγά­λη Εβδομάδα…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων