- Διαφήμιση -

Απόλλων: Ο γιγάντιος πύργος κατοικιών στην καρδιά της Αθήνας με τον μυστηριώδη 13ο lost όροφο

Στην καρ­διά της Αθή­νας στην οδό Λουί­ζης Ριαν­κούρ κοντά στην Πανόρ­μου ορθώ­νε­ται ο Πύρ­γος Απόλ­λων. Πρό­κει­ται για το υψη­λό­τε­ρο κτί­ριο κατοι­κιών σε ολό­κλη­ρη την Ελλάδα.

Ένας Πύρ­γος Απόλ­λων που κρύ­βει, όμως, ένα σκο­τει­νό μυστι­κό, καθώς μπο­ρεί να απο­τε­λεί­ται από 25 ορό­φους και να έχει μέχρι και πισί­να στην ταρά­τσα του, ωστό­σο, ο 13ος όρο­φος του θεω­ρεί­ται lost. Δηλα­δή με λίγα λόγια και όσο περί­ερ­γο και αν ακού­γε­ται, απλά δεν υπάρχει…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων