- Διαφήμιση -

Αμεση η κατασκευή του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα

Ο προσ­διο­ρι­σμός και η επί­σπευ­ση των δια­δι­κα­σιών για τη δημιουρ­γία του Βόρειου Ποδη­λα­τι­κού Άξο­να Αττι­κής Γκά­ζι-Κηφι­σιά, μήκους 17,8 χιλιο­μέ­τρων, συμ­φω­νή­θη­κε κατά τη συνά­ντη­ση του περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, Γιώρ­γου Πατού­λη, με τον υφυ­πουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος, Νίκο Ταγα­ρά, και τον Γ.Γ Χωρι­κού Σχε­δια­σμού και Αστι­κού Περι­βάλ­λο­ντος, Ευθύ­μιο Μπακογιάννη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων