- Διαφήμιση -

Αλλαγές στα δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ από τη Δευτέρα

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της εται­ρεί­ας Στα­θε­ρών Συγκοι­νω­νιών (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), από την Δευ­τέ­ρα (10/07), τίθε­ται σε ισχύ ) το θερι­νό πρό­γραμ­μα των δρομολογίων…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων