- Διαφήμιση -

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών στην Ανατολική Αττική

Μετά από αιφ­νι­δια­στι­κό έλεγ­χο της Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας, με τη συν­δρο­μή της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, εντο­πί­στη­κε στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή κύκλω­μα παρά­νο­μης απα­σχό­λη­σης αλλο­δα­πών. Εκεί βρέ­θη­καν να απα­σχο­λού­νται 45 παρά­νο­μα δια­μέ­νο­ντες στη χώρα αλλοδαποί.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων