- Διαφήμιση -

7ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο 24/11 λόγω της διεξαγωγής του αγώνα

Συγκε­κρι­μέ­να σχε­τι­κά με τις κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις, από τις 06:00 έως τις 09:00, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή, στα­δια­κή και για τον απο­λύ­τως απα­ραί­τη­το χρό­νο για τη διέ­λευ­ση των αθλη­τών του αγώ­να, δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των, στη δεξιά λωρί­δα κυκλοφορίας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων