- Διαφήμιση -

24ωρη απεργία την Κυριακή 5 Μαρτίου σε Μετρό και ΗΣΑΠ

Σε 24ωρη απερ­γία προ­χω­ρούν Κυρια­κή οι εργα­ζό­με­νοι σε Μετρό και ΗΣΑΠ.

Την από­φα­ση πήρε το Σωμα­τείο Ηλε­κτρο­δη­γών και λοι­πών εργα­ζο­μέ­νων κίνη­σης ΣΤΑΣΥ ΑΕ, καλώ­ντας παράλ­λη­λα σε συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 11:00 το πρωί στο Σύνταγ­μα για την τρα­γω­δία μετά τη σύγκρου­ση των τρέ­νων στα Τέμπη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων