- Διαφήμιση -

Κίνηση: Γιατί «φρακάρουν» οι δρόμοι της Αθήνας

Ποιες εναλλακτικές υπάρχουν

Μαζί με τους ρυθ­μούς της καθη­με­ρι­νό­τη­τας που επέ­στρε­ψαν στο φυσιο­λο­γι­κό μετά την καλο­και­ρι­νή ανά­παυ­λα επέ­στρε­ψαν και τα κυκλο­φο­ρια­κά προ­βλή­μα­τα στο Λεκα­νο­πέ­διο της Αττι­κής με πολ­λούς παρά­γο­ντες να επι­βα­ρύ­νουν το πρό­βλη­μα και να καθι­στούν τις μετα­κι­νή­σεις πραγ­μα­τι­κό πονο­κέ­φα­λο, ιδιαί­τε­ρα τις ώρες αιχμής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων