- Διαφήμιση -

Χρήστος Στυλιανίδης: “Ίσως χρειαστεί να γκρεμίσουμε πολυκατοικίες στην Αττική”

Για τη μάχη με την κλιματική αλλαγή, μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στην εφη­με­ρί­δα «Τα Νέα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο», ο Χρή­στος Στυ­λια­νί­δης μίλη­σε για τη μάχη με την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, τις εμπει­ρί­ες του ως Ευρω­παί­ου επι­τρό­που και τη δια­χεί­ρι­ση κρίσεων.

Ειδι­κό­τε­ρα, ανα­φε­ρό­με­νος στις πλημ­μύ­ρες δήλω­σε ότι «πρέ­πει να είμα­στε έτοι­μοι για ρηξι­κέ­λευ­θες απο­φά­σεις» και πρόσθεσε.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων