- Διαφήμιση -

με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Herbert Marcuse Πέραν της αρχής της Πραγματικότητας

Το Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ και οι Εκδό­σεις ΕΠΕΚΕΙΝΑ

σας προ­σκα­λούν στη συζήτηση

 Κρι­τι­κή Θεω­ρία & Ψυχανάλυση

με αφορ­μή την έκδο­ση του βιβλί­ου του Herbert Marcuse Πέραν της αρχής της Πραγματικότητας

(τόμοι 2) Εκδό­σεις ΕΠΕΚΕΙΝΑ (2022)

ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 στις 19:00 μ.μ. Ένα­στρον Βιβλιο­κα­φέ ΣΟΛΩΝΟΣ 101,

ΑΘΗΝΑ Τ. 2103828139

Συμ­με­τέ­χουν:

Δ. Καρύ­δας, Ανα­πλ. Καθη­γη­τής Κοι­νω­νι­κής και Πολι­τι­κής Φιλο­σο­φί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Γ. Κου­ζέ­λης, Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ

 Κ. Ράντης, Ανα­πλ. Καθη­γη­τής Ιστο­ρί­ας της Φιλο­σο­φί­ας — Κοι­νω­νι­κής Φιλο­σο­φί­ας, Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας Π Ι

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων