- Διαφήμιση -

Μια μουσική σκυταλοδρομία

Η Αίγινα, το Ναύπλιο και η Αθήνα λαμβάνουν τη σκυτάλη της ιστορίας

Συμπλη­ρώ­νο­ντας 200 χρό­νια από την επα­νά­στα­ση του 1821, σε μια χρο­νιά ορό­ση­μο για τη χώρα, η Αίγι­να, το Ναύ­πλιο και η Αθή­να λαμ­βά­νουν τη σκυ­τά­λη της ιστο­ρί­ας και, με όρα­μα αυτό να απο­τε­λέ­σει την αρχή για ένα μόνι­μο φόρουμ συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ των τριών πόλε­ων, διορ­γα­νώ­νουν από κοι­νού μια μου­σι­κή σκυταλοδρομία.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων